O muzeu

Činnost Živého muzea je zaměřena na záchranu hodnotných nemovitých a movitých kulturních památek širšího regionu Boskovicka a taktéž na záchranu genofondu místních tradičních odrůd ovocných stromů a některých plemen hospodářských zvířat. Sbírkový fond představujeme formou muzejních expozic a výstav, kterým se snažíme vtisknout novou nevšední podobu. Zájmový region Živého muzea zahrnuje obce v okolí Boskovic, Jevíčka, Městečka Trnávky, Protivanova, Letovic i Kunštátu. Jde o poměrně rozsáhlé území s velmi zajímavou tradiční kulturou.

Knínice hospoda.jpg