oficiální internetové stránky občanského sdružení
Světlá č.p.39, okres Blansko
Kontakt: info@zivemuzeum.cz

Články a studie

  • POKORNÝ, J.: Knínice u Boskovic čp. 34 – venkovská usedlost z počátku 18. století a její stavební vývoj. In. Dějiny staveb 2008. Plzeň, 2009, s. 261–271.
  • POKORNÝ, J.: Vodní díla na Petrůvce a Úmoří. Bakalářská práce, Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2009.
  • POKORNÝ, J.: Vesnické sídlo, dům a bydlení. In: Válka Miroslav (ed.) a kol.: Lidová kultura a nářečí na Boskovicku. Vlastivěda Boskovicka. Svazek 2. Muzeum Boskovicka v nakladatelství Albert, Boskovice 2009, s. 115–156.
  • POKORNÝ, J.: Větrné mlýny na Malé Hané. Hasačert, č. 6, roč. 5, 2010, s. 18–22.
  • POKORNÝ, J.: Dvůr ve Světlé. Proměna vrchnostenského dvora ve familie a vznik nové osady Přívěsti. (V tisku.)

Uvedené články a studie jsou chráněny autorskými právy. Jejich další užití je možné při dodržení citačních norem.