oficiální internetové stránky občanského sdružení
Světlá č.p.39, okres Blansko
Kontakt: info@zivemuzeum.cz

Naše činnost

2012 – jaro. Proběhla výsadba osmi vysokokmneů staré odrůdy „kadlátek“ na zahradě domu č.p. 34 v Knínicích.

2012 – jaro. Došlo k přesazení a školkování „divokých stromů“, určených pro výsadbu do volné krajiny a intravilánu obcí. Jde zejména o lípy, javory a o dnes čím dál vzácnější jilmy. Některé lípy jsou zapěstovávány skoro deset let, jilmy pět let.

2011 – podzim. Založena štěpnice starých odrůd ovocných stromů.

2011 – Ocenění Živého muzea za dokumentaci lidové kultury Boskovicka.

2011 a 2012 – průběžně pokračujeme na záchraně objektů tzv. famílií ve Světlé. Připravuje se záměr obnovy celého objektu. Živé muzeum požádalo o finační podporu projektu u MAS Partnerství venkova. Projekt byl jediný, který byl v dané fichi přihlášen, přesto nebyl podpořen. Proti rozhodnutí jsme podali v současné chvíli odvolání a čekáme na konečné rozhodnutí.

2011 – v červenci jsme dokončili transfer roubené stodoly bývalého výměnku z Knínic u Boskovic do areálu Živého muzea. Stavba bude realizována po změně územního plánu obce, která v současné chvíli probíhá. Současný regulativ neumožňoval stavět podobné stavby na území obce.

2011 – v červnu jsme ukončili transfer roubeného domu ze 17. století z Knínic u Boskovic do areálu Živého muzea ve Světlé.

Fotografie a video z transferu domu.  

Před zahájením převozu objektu byl proveden podrobný archeologický výzkum. Výzkum prováděla společnost Archaia z Brna (http://www.archaiabrno.org/home_cs/?…).